Chinese sister cities in Maryland

Ref:  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sister_cities_in_Maryland

Maryland City Chinese City Year
State of Maryland Anhui Province 1980
Baltimore Xiamen, Fujian 1985
Rockville Jiaxing, Zhejiang 2008
Advertisements